GDPR – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

DAMA STÄD AB använder personuppgifter vid följande tillfällen:

Då vi begär RUT-avdrag används personnummer.

Vi lägger in uppgifter t ex antal fönster, antal byggnader som berörs, adress och telefonnummer för att vi ska kunna planera vårt arbete hos er.

I vissa fall tar vi en bild då våra fönsterputsare behöver hjälp av arbetsledare om tillvägagångssätt. Bilderna blir alltid tagna på sådant sätt så att inte husets adress framgår. 

Uppgifterna samlas i vårt datorsystem men lämnas aldrig vidare till tredje part utan används bara i syfte att kunna utföra arbete hos kunden på ett säkert och tillfredsställande sätt.

Om du som kund inte längre önskar våra tjänster kommer vi att behandla dina uppgifter enligt lagen om GDPR.

 

Samtycke

I samband med att du blir kund hos DAMA STÄD AB, samtycker du till att DAMA STÄD AB använder dina personuppgifter i tidigare nämnda fall.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av DAMA STÄD AB, kan du begära det skriftligt på nedanstående adress:

DAMA STÄD AB

Valjevägen 19

295 32 Bromölla

0456-281 00